Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

โรคพยาธิลำไส้แคปิลลาเรีย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทความทางวิชาการเพื่อประชาชน

โรคพยาธิลำไส้แคปิลลาเรีย

พยาธิลำไส้แคปิลลาเรีย (Capillaria philippinensis)

                เป็นหนอนพยาธิตัวกลมขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในลำไส้เล็ก ๆ ทำให้ท้องร่วงรุนแรงและเรื้อรัง เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องอย่างทันท่วงที พบมากในภาคกลางและภาคอีสานของประเทศไทย

                                                                        

                                                     พยาธิตัวแก่                                                                                         พยาธิตัวอ่อน

โรคนี้ติดต่อได้อย่างไร

                ติดต่อจากการรับประทานอาหารพวกปลาน้ำจืดที่ปรุงไม่สุก เช่น ปลาไน ปลาตะเพียน ปลาซิว โดยทำก้อยปลา ทำให้ได้รับตัวอ่อนพยาธิระยะติดต่อที่อยู่ในปลา เมื่อพยาธิระยะติดต่อเข้าสู่คนจะฝั่งตัวอยู่ในลำไส้เล็กของคน เจริญเป็นพยาธิตัวเต็มวัย และออกไข่ปะปนกับอุจจาระ ถ้าไข่ปนเปื้อนลงแหล่งน้ำทำให้ปลาในแหล่งน้ำกินไข่พยาธิเข้าไป และไข่ฟักเป็นตัวอ่อนในปลา พร้อมจะติดต่อสู่คนต่อไป

 

                                                                                          วงจรชีวิตพยาธิลำไส้แคปิลลาเรีย

ทราบได้อย่างไรว่าติดโรคพยาธินี้

                ตรวจอุจจาระ จะพบได้ทั้งพยาธิตัวเต็มวัย ตัวอ่อนเเละระยะไข่ ร่วมกับการสังเกตอาการ

 

ไข่พยาธิในอุจจาระ

อาการของโรค

                พยาธิตัวเมียในลำไส้ของคนจะออกไข่ ไข่จำนวนมากจะฟักเป็นตัวอ่อน และเจริญเป็นพยาธิตัวแก่ พยาธิตัวแก่ฝังตัวที่ผนังลำไส้เล็ก ทำให้สูญเสียหน้าที่ในการดูดซึมอาหาร เกิดอาการท้องเสีย อุจจาระมีกากอาหารที่ไม่ย่อย ท้องลั่นโครกคราก ปวดท้อง บางรายถ่ายเหลวเรื้อรังนานนับเดือน ถ่ายวันละ 5-10 ครั้ง ท้องโตกดเจ็บ คลื่นไส้อาเจียน เบื่ออาหาร ทำให้เกิดภาวะขาดสารอาหาร ผู้ป่วยจะผอมเเห้ง ไม่มีเเรง ภูมิต้านทานโรคลดลง เเละอาจรุนแรงถึงตายได้

 

อาการผู้ป่วยผอมเเห้ง

จะป้องกันโรคนี้ได้อย่างไร

                กินปลาน้ำจืดที่ปรุงสุกแล้ว และถ่ายอุจจาระลงส้วมให้ถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกันการกระจายของไข่พยาธิ

Login Form