Parasitology.MDCU

สาระน่ารู้

โรคหิด | Scabies

โรคติดเชื้อผิวหนังที่พบบ่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กในชุมชนเมือง ในบางประเทศนั้นโรคหิดถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่มีการประมาณกันว่าความชุกของโรคหิดนั้นอาจสูงถึง 300 ล้านรายทั่วโลก

พยาธิลำไส้แคปิลลาเรีย | Capillaria Philippinensis

หนอนพยาธิตัวกลมขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในลำไส้เล็ก ๆ ทำให้ท้องร่วงรุนแรงและเรื้อรัง เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องอย่างทันท่วงที พบมากในภาคกลางและภาคอีสานของประเทศไทย