Parasitology.MDCU

ข่าวสาร

งานวิจัย

สาระน่ารู้

โรคหิด | Scabies

โรคติดเชื้อผิวหนังที่พบบ่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กในชุมชนเมือง ในบางประเทศนั้นโรคหิดถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่มีการประมาณกันว่าความชุกของโรคหิดนั้นอาจสูงถึง 300 ล้านรายทั่วโลก

พยาธิลำไส้แคปิลลาเรีย

หนอนพยาธิตัวกลมขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในลำไส้เล็ก ๆ ทำให้ท้องร่วงรุนแรงและเรื้อรัง เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องอย่างทันท่วงที พบมากในภาคกลางและภาคอีสานของประเทศไทย

Knowledge No.3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing consectetur adipiscing...

Knowledge No.4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing consectetur adipiscing...